Rättighetsfokus

- mänskliga rättigheter i Sverige

Utbildning

Barnböcker

Handböcker

Metodstöd

Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och föreläsningar för personal, chefer och förtroendevalda inom kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, organisationer och företag.

Läs mer om våra utbildningar

Metodstöd

Metodstöd för det praktiska arbetet med barnets rättigheter.

Läs mer

Om Rättighetsfokus

Rättighetsfokus startades 2008 och har i mer än tio år bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer samt barn som far illa.

Läs mer