Frakt

Rättighetsfokus skickar er beställning med PostNord.

Här är exempel på de vanligaste fraktkostnaderna:

Affischer

Affischer skickas i papprör för att säkerställa att de är fina när de kommer fram till er.

– Frakt för 1 – 40 affischer A2/A3/50×50 i papprör kostar 95 kronor.

Foldrar

Foldrar skickas antingen i kuvert eller kartonger, beroende på mängd.

1 vägledning 11 kronor
2-3 vägledningar 22 kronor
4-8 vägledningar 44 kronor
9-32 vägledningar 63 kronor
33-64 vägledningar 95 kronor
65-100 vägledningar 140 kronor
101-165 vägledningar 167 kronor
166-330 vägledningar 212 kronor
331-500 vägledningar 258 kronor
501-660 vägledningar 298 kronor

Barnböckerna Rätt Lätt

Böckerna skickas antingen i kuvert eller kartonger, beroende på mängd.

1 barnbok  66 kronor
2 barnböcker 88 kronor
3-5 barnböcker  110 kronor
6-8 barnböcker  140 kronor
9-14 barnböcker 167 kronor
15-28 barnböcker  212 kronor
29-42 barnböcker  258 kronor
43-56 barnböcker  298 kronor

Handböcker

Handböckerna skickas antingen i kuvert eller kartonger, beroende på mängd.

Handboken ”Barnkonventionen om föräldraskap” väger ca 180 gram.

Handboken ”Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa” väger ca 400 gram.

1-50 gram  11 kronor
51-100 gram 22 kronor
101-250 gram 44 kronor
251-500 gram 66 kronor
0,5-1 kg 95 kronor
1-3 kg 140 kronor
3-5 kg 167 kronor
5-10 kg 212 kronor
10-15 kg 258 kronor
15-20 kg 298 kronor