Frakt

Rättighetsfokus skickar er beställning med PostNord.

Här är exempel på de vanligaste fraktkostnaderna: https://www.postnord.se/privat/priser-och-villkor/portotabeller/portotabell-brev/

De faktiska portokostnaderna blir något lägre eftersom Rättighetsfokus har ett företagsavtal. Men priserna i portotabellen ger en fingervisning kring portokostnaderna.

Affischer

Affischer skickas i papprör för att säkerställa att de är fina när de kommer fram till er.

– Frakt för 1 – 40 affischer A2 eller 50×50 i papprör kostar 57-95 kronor.

OBS! Om du beställer både affischer och böcker kommer de skickas i olika försändelser, med olika portokostnader, eftersom böcker inte gå ratt skicka i papprör.

Barnböckerna Rätt Lätt

Barnböckerna skickas antingen i kuvert eller kartonger, beroende på mängd. En barnbok väger ca 400 gram.

Handböcker

Handböckerna skickas antingen i kuvert eller kartonger, beroende på mängd.

Handboken ”Barnkonventionen om föräldraskap” väger ca 180 gram.

Handboken ”Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa” väger ca 400 gram.