Frakt

Rättighetsfokus skickar er beställning med PostNord.

Här är exempel på de vanligaste fraktkostnaderna:

Affischer

Affischer skickas i papprör för att säkerställa att de är fina när de kommer fram till er.

– Frakt för 1 – 40 affischer A2/A3/50×50 i papprör kostar 95 kronor.

Foldrar

Foldrar skickas antingen i kuvert eller kartonger, beroende på mängd.

1 vägledning11 kronor
2-3 vägledningar 22 kronor
4-8 vägledningar44 kronor
9-32 vägledningar63 kronor
33-64 vägledningar95 kronor
65-100 vägledningar140 kronor
101-165 vägledningar167 kronor
166-330 vägledningar212 kronor
331-500 vägledningar258 kronor
501-660 vägledningar298 kronor

Barnböckerna Rätt Lätt

Böckerna skickas antingen i kuvert eller kartonger, beroende på mängd.

1 barnbok 66 kronor
2 barnböcker 88 kronor
3-5 barnböcker 110 kronor
6-8 barnböcker 140 kronor
9-14 barnböcker167 kronor
15-28 barnböcker 212 kronor
29-42 barnböcker 258 kronor
43-56 barnböcker 298 kronor

Handböcker

Handböckerna skickas antingen i kuvert eller kartonger, beroende på mängd.

Handboken ”Barnkonventionen om föräldraskap” väger ca 180 gram.

Handboken ”Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa” väger ca 400 gram.

1-50 gram 11 kronor
51-100 gram 22 kronor
101-250 gram44 kronor
251-500 gram66 kronor
0,5-1 kg95 kronor
1-3 kg140 kronor
3-5 kg167 kronor
5-10 kg212 kronor
10-15 kg258 kronor
15-20 kg298 kronor