Handböcker

Handböckerna om barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvården samt föräldrastödsarbetet sammanfattar barnkonventionen, Unicefs handbok samt de 24 Allmänna kommentarerna från FN:s Barnrättskommitté. De ger en bra grund för hur barnkonventionen ska tillämpas praktiskt i verksamheten.

Handboken för socialtjänsten sammanfattar hur socialtjänsten ska omsätta barnkonventionen praktiskt i processen från inkommen orosanmälan till avslutad utredning.