Metodstöd

Metodstöd för det praktiska arbetet med barnets rättigheter.

Kortfattad vägledning

Vägledningen förmedlar på ett kortfattat, övergripligt och illustrativt sätt vad de 42 artiklarna i barnkonventionen handlar om utifrån barnkonventionens olika rättighetsområden:

  • Grunden för barnets rättigheter
  • Rätt till hälsa
  • Barnets friheter och rätt till utveckling, utbildning, lek, vila, kultur och fritid
  • Rätt till en bra uppväxt, inklusive föräldraskap och skälig levnadsstandard
  • Skydd mot vanvård, försummelse, våld och övergrepp
  • Rätt till identitet, nationalitet och ursprung

 

Den kortfattade vägledningen inkluderar praktiska verktyg:

  • En prövning av barnets bästa ska göras vid alla beslut som påtagligt och direkt berör barn. Här presenteras ett exempel på hur prövningen av barnets bästa kan gå till.
  • Barnrättshanden kan användas för att lättare komma ihåg barnkonventionens grundläggande principer.
  • Barnrättsvågen visar på relationen mellan olika artiklar och hur man kan tänka på ett barnrättsbaserat sätt.

 

Foldern är av professionell kvalité och tryckt med halvmatt färgtryck på 170/130 gram silkpapper, 12 sidor.

Den kostar 50 kronor inklusive moms. Frakt tillkommer.

Beställ

Ladda ner

Vid stora beställningar kontakta oss på info@rattighets fokus.se

Översikt över Barnkonventionen

En översiktlig presentation av barnkonventionens alla artiklar fördelade på rättighetsområden samt tvärgående barnrättsperspektiv som alltid måste beaktas. 

Översikt barnkonventionen

Exempel på barnrättsansvaret inom olika verksamheter fördelade på rättighetsområden samt tvårgående barnrättsperspektiv som alltid måste beaktas.

Exempel på barnrättsansvar inom förskolan

Exempel på barnrättsansvar inom hälso- och sjukvården

Exempel på barnrättsansvar inom kultur och fritid

Exempel på barnrättsansvar inom skolan

Exempel på barnrättsansvar inom socialtjänsten

Exempel på barnrättsansvar inom stadsplaneringen

 

Barnrättsbaserat beslutsunderlag

Med barnkonventionen som lag blir det viktigt att dokumentera att besluts har föregåtts av en prövning av barnets bästa och en konsekvensanalys av barnets rättigheter relaterade till beslutet. Nedan finns ett förslag på vilka frågor som kan vara bra att ha besvarat inför beslut som rör barn och unga.

Barnrättskonsekvensanalys

Region Kronobergs barnrättsbaserade beslutsunderlag