Barnböcker

Rätt lätt är en serie barnböcker som bjuder in barn och vuxna till en livfull diskussion om barnets rättigheter i vardagliga situationer. 

Rätt lätt knyter ihop barnkonventionen med förskolans och skolans värdegrund.

Böckerna inkluderar mångfald, genus och funktionsnedsättning.

Beställ  ➤