Utbildning

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och föreläsningar för personal, chefer och förtroendevalda inom kommuner, regioner, länsstyrelser, organisationer och företag m.fl.

Alla våra utbildningar bygger på att praktiskt relatera rättigheter till den egna verksamheten.

Tillsammans med er utvecklar vi ett relevant innehåll som möter upp de behov ni har av att stärka ert arbete med mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

Se våra tidigare uppdrag  ➤

Boka en utbildning  ➤ 

Ett axplock av vad vi kan erbjuda

 • Barnkonventionen och barnets rättigheter – övergripande eller verksamhetsspecifikt
  • Kommunövergripande grundutbildning om barnets rättigheter
  • Barnrättsbaserad verksamhet (anpassat till deltagande verksamheter)
  • Förskolans och skolans barnrättsansvar
  • Hälso- och sjukvårdens barnrättsansvar
  • Kultur- och fritidsområdets barnrättsansvar
  • Socialtjänstens barnrättsansvar
  • Barnets rättigheter inom stadsutveckling och regionutveckling

 • Fördjupning: Prövning av barnets bästa och barns delaktighet
 • Utökad utbildning för barnrättsombud eller motsvarande funktioner

 • Mänskliga rättigheter – övergripande eller verksamhetsspecifikt
  • Grundkurs i mänskliga rättigheter
  • Verksamhetens människorättsansvar
  • Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 • Våld i nära relationer 
  • Våld i olika former och mekanismerna bakom
  • Normaliseringsprocessen
  • Att upptäcka våldsutsatthet
  • Att fråga om våld
  • Att uppmärksamma barn som lever med våld
  • Anmälningsplikt och orosanmälan
  • Att rusta verksamheten för att arbeta inom området
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Vad är hedersrelaterat våld och förtryck
  • Mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck
  • Minderåriga som lever med hedersnormer
  • Att rusta verksamheten för att arbeta inom området

Vi har stor vana vid att föreläsa för specifika verksamheter

 • Förskolans arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Skolans arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Socialtjänstens arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Kultur- och fritidsområdets arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Samhällsbyggande instanser arbete med mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Förtroendevaldas ansvar för mänskliga rättigheter / barnets rättigheter
 • Ledningens ansvar för mänskliga rättigheter / barnets rättigheter

Vi genomför även rättighetsbaserad utbildning för samverkansgrupper eller flera aktörer samtidigt, både generellt kring t.ex. barnrättsfrågor men även mer specifikt kring ett tema såsom hemmasittare, våld i nära relationer, barn som far illa och orosanmälan, barn och nutrition, barn som patienter etc.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta oss på info@rattighetsfokus.se så skräddarsyr vi en utbildning som anpassas till er verksamhet och deltagarnas bakgrund!