Referenser

Exempel på uppdrag

 • Barnkonventionen inom socialtjänstens uppdrag (för t.ex. Socialtjänsten i Malmö Stad övergripande, Malmö Stad socialtjänstkontor inom olika stadsdelar samt Malmö Stads barnrättsombud inom socialtjänsten, Laholms kommun, Varbergs kommun, Älmhults kommun, Tingsryds kommun, öppna föreläsningar för socialtjänsten i Hallands, Kronobergs och Blekinges kommuner, Socionomdagarna och Barnrättsdagarna)
 • Människorättsbaserad verksamhet (för t.ex. MR-dagarna i Örebro, Länsstyrelsen i Kronobergs län)
 • Rättigheter för personer med funktionsnedsättning (för t.ex. Kooperativet Olja, Jönköping, Personliga ombud, Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg)
 • Barnets rättigheter inom hälso- och sjukvård (för t.ex. Region Jönköping, Region Skåne, Region Kalmar, Region Örebro län, Region Östergötland)
 • Barnets rättigheter för förtroendevalda och chefer inom kommuner och regioner (för t.ex.  Blekinge län, Västmanlands län, Östergötlands län, Jönköpings kommun, Tidaholms kommun, Burlövs kommun
 • Barnets rättigheter och föräldraskap (för t.ex. Länsstyrelserna i Skånes län, Kronobergs län, Hallands län, Kalmar län och Blekinge län)
 • Barnets rättigheter och personliga ombuds uppdrag (t.ex. Länsstyrelsen i Skånes län)
 • Barnets rättigheter inom samhällsplanering (för t.ex. Kristianstadsbyggen, Ronneby kommun)
 • Barnets rättigheter, fördjupningsutbildning för barnrättsstrateger och motsvarande (för t.ex. Region Jönköping, Region Östergötland, Kommunförbundet Skåne, Tidaholms kommun, Malmö Stad socialtjänst)
 • Barnets rättigheter inom kommunens uppdrag (för t.ex. Arlöv kommun, Kalmar län, Blekinge län, Östergötlands län, Mörbylånga kommun, Uppvidinge kommun, Västerås kommun, Laholms kommun, Ronneby kommun, Hallstahammar kommun, Kristianstads kommun, Ekerö kommun, Hedemora kommun, Trelleborgs kommun, Göteborgs Stad)
 • Grundkurs i barnets rättigheter (för t.ex. Länsstyrelsen i Kronobergs län – alla avdelningar, Familjehem i Malmö, Ängelholms kommun, Oskarshamn, Kalmar kommun, Ronneby kommun, Jönköpings kommun, Tidaholms kommun, Ludvika kommun, Stiftelsen ICDP, Stiftelsen Allmänna Barnhuset), Kooperativet Olja i Jönköping
 • Barnets rättigheter inom förskolan och skolan (för t.ex. Piteå kommun, Älmhults kommun, Ljungby kommun, Kulturskolan i Luleå, Elevhälsan i Luleå, Lärarförbundet Gagnef och Karlskrona, Region Dalarna, Umeå kommun, Tidaholms kommun, Jönköpings kommun, Den Globala Skolan i Luleå, Piteå, Umeå, Kalmar och Ronneby, Gymnasieskola i Växjö, Mölndals kommun, Ronneby kommun)
 • Barnets rättigheter inom kultur- och fritidsområdet (för t.ex. Botkyrka kommun, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Nationell konferens för kulturchefer, samt för SISU Småland i Växjö och Kalmar)
 • Mänskliga rättigheter grundkurs (för t.ex. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Den Globala Skolan i Jönköping och Karlstad, Borås gymnasieskola)
 • Samverkan och barnets rättigheter (för t.ex. Lupp-nätverket i Oskarshamn, Öxnehaga Jönköpings kommun, Älmhults kommun)
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
  Region Jönköping

Citat från utvärderingar

”Mycket intressant, väldigt duktig föreläsare som jag skulle kunna lyssna på hur länge som helst.”

”Bra föreläsare, påläst och kunnig.”

”Jag har varit på denna utbildning tidigare. Tycker det är bra med upprepning. Susann Swärd är superbra!”

”Väldigt nöjd med dagen. Inspiration till fortsatt arbete kring Barnkonventionen i vår region med barnskyddsteamet. Jättebra föreläsning, tydligt, intressant, tankeväckande, inspirerande. Supertydligt kring orosanmälan. Klingar härligt i våra öron som arbetar dagligen kring detta.”

”Under hösten fick tre av nio nämnder utbildningar av Susann Swärd från Rättighetsfokus.  120 förtroendevalda och handläggare fick två halvdagarsutbildningar. En om barnkonventionen med inriktning på kommunal beslutsprocess samt en utifrån vår egen kommunmodell om hur vi praktiskt ska tillämpa barnkonventionen i samband med nämnders beslutsfattande. Vi är alla mycket nöjda med Susanns genomförde av utbildningarna. Utifrån vår modell har Susann utformat innehåll på ett föredömligt sätt och varit mycket lyhörd för våra behov. Hon kopplar ihop teori och verklighet på ett tydligt, lättbegripligt, och inspirerande sätt. Susann besvarade alla olika funderingar och dilemman som deltagarna lyfte fram ödmjukt och mycket professionellt. Susann har anlagt en positiv ton för det fortsatta barnrättsarbetet i vår kommun. Vi har därför anlitat henne för att utbilda resterande nämnder”.

”Rättighetsfokus hjälpte oss göra barnkonventionens artiklar konkreta och verkliga. I en blandad publik med över 100 tjänstemän, politiker och unga skapade övningar med fallbeskrivningar en diskussion där alla kunde delta på samma nivå. Eftermiddagen har resulterat i att barnkonventionen har kommit upp på agenda i flera sammanhang och kommunen har också anlitat Susann Swärd från Rättighetsfokus för föreläsningar inför andra målgrupper. Rättighetsfokus lyckas alltid anpassa sitt koncept efter våra behov och förutsättningar, vi är mycket nöjda med insatserna.”