Om Rättighetsfokus

Rättighetsfokus är ett kompetensföretag inom mänskliga rättigheter och har som mål att öka människors förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter i vardagen och i olika verksamheters uppdrag och dagliga arbete.

Rättighetsfokus startades 2008 och har sedan dess bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer samt barn som far illa.

Rättighetsfokus drivs av Susann Swärd som skräddarsyr utbildningar och verksamhetsstöd för kommuner, regioner, länsstyrelser, föreningar, organisationer och statliga myndigheter. Vid större uppdrag samverkar hon med ett nätverk av rättighetsexperter för att möta behov av spetskunskap inom olika rättighetsområden.

Rättighetsfokus tar fram handböcker och barnböcker som på ett enkelt och praktiskt sätt konkretiserar olika rättigheter i vardagen, både på egen hand och på uppdrag från olika samhällsaktörer. Rättighetsfokus gör även kartläggningar, utredningar och rapporter som på något sätt berör rättigheter på samhällsnivå, verksamhetsnivå eller individnivå.

Om Susann Swärd

Susann delar sin tid mellan att vara verksamhetschef för Rättighetsfokus och människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i över 25 år. Susann har tidigare arbetat på bl.a. Rädda Barnens Europakontor, UNICEF Vietnam och med Amnesty. Hon har stor erfarenhet av skräddarsydd kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Susann är även författare till både handböcker om barnets rättigheter och barnböcker som förklarar barnets rättigheter på ett praktiskt och pedagogiskt sätt.

Den senaste handboken ”Stödmaterial för fördjupad bedömning av barnets bästa” har hon skrivit tillsammans med Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR.

Om Valentina Hajra

Valentina Hajra har en bred erfarenhet av frågor som rör våld i nära relationer, barn som lever med våld samt hedersrelaterat våld och förtryck. Hon har magisterexamen i mänskliga rättigheter och har arbetat med mänskliga rättigheter inom socialtjänsten 2006-2016. Parallellt med uppdragen på Rättighetsfokus arbetar Valentina som utvecklingsledare mot våld i nära relationer och barn som far illa inom hälso- och sjukvården på Region Kronoberg.

Valentina har stor erfarenhet av kompetensutveckling och är bra på att förmedla teori blandat med praktiska exempel från hälso- och sjukvård, skola och socialtjänsten.

Erfarenheten av att ha arbetat både inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården bidrar till hennes bredd att kunna diskutera allt från konkreta handlingsplaner, arbetsrutiner och orosanmälan till utredningar och riskbedömningar för våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Valentina har dessutom erfarenheter av att arbeta både med våldsutövare och våldsutsatta, samt med enskilda samtal och barngruppsverksamhet för barn som blivit utsatta för våld i hemmet.

Kontaktinformation

Rättighetsfokus
Lenhovdavägen 58
352 71 Växjö

Telefon: 0768-654356

info@rattighetsfokus.se

susann.sward@rattighetsfokus.se (Verksamhetschef)