Kontaktuppgifter

Välj vilket/vilka rättighetsområden ni är intresserade av

(kryssa i alla alternativ som är relevanta)

Barnets rättigheterMänskliga rättigheterRättigheter för personer med funktionsnedsättningVåld i nära relationerBarn som far illa och orosanmälanHedersrelaterat våld och förtryckAnnat

Välj vilken kunskapsnivå ni är intresserad av

Grundnivå (nivå utan förkunskaper)Påbyggnadsnivå (deltagarna har grundutbildning sedan tidigare)Avancerad nivå för barnrättsombud/människorättsombud eller liknandeAnnat

Vilka deltagare är ni intresserade av att utbilda

(kryssa i alla alternativ som är relevanta)

PersonalCheferFörtroendevaldaAllmänhetenBarn och ungaSärskilda ombud/samordnare/projektledare inom rättighetsområdetAndra

Vilken målgrupp är ni intresserade av att utbilda

(kryssa i alla alternativ som är relevanta)

Öppen inbjudan till olika målgrupperFörskolan eller motsvarandeSkolan eller motsvarandeSocialtjänsten eller motsvarandeKultur och fritid eller motsvarandeSamhällsbyggande instanser eller motsvarandeElevhälsan eller motsvarandeHälso- och sjukvården eller motsvarandeKommunövergripandeRegionövergripandeLänsövergripandeStatliga aktörerAndra

Ungefär hur många är ni intresserade av att utbilda?

Max 20 personer20-40 personer40-100 personer100 + personerÖppen inbjudan i lokal med plats för max antal personerAnnat

Vilken typ av utbildning är ni intresserad av?

HalvdagsutbildningHeldagsutbildningFördjupad utbildning vid flertal tillfälleSamma utbildning vid flertalet tillfällen för olika deltagare/verksamheterSkräddarsytt utbildningspaket för olika målgrupperAnnat

Ungefär när i tid är ni intresserad av en utbildning?s

Övrigt

Vill du inte godkänna policyn kan du skriva direkt till info@rattighetsfokus.se utan att använda formuläret.