Kontaktuppgifter

  Välj vilket/vilka rättighetsområden ni är intresserade av

  (kryssa i alla alternativ som är relevanta)

  Barnets rättigheterMänskliga rättigheterRättigheter för personer med funktionsnedsättningVåld i nära relationerBarn som far illa och orosanmälanHedersrelaterat våld och förtryckAnnat

  Välj vilken kunskapsnivå ni är intresserad av

  Grundnivå (nivå utan förkunskaper)Påbyggnadsnivå (deltagarna har grundutbildning sedan tidigare)Avancerad nivå för barnrättsombud/människorättsombud eller liknandeAnnat

  Vilka deltagare är ni intresserade av att utbilda

  (kryssa i alla alternativ som är relevanta)

  PersonalCheferFörtroendevaldaAllmänhetenBarn och ungaSärskilda ombud/samordnare/projektledare inom rättighetsområdetAndra

  Vilken målgrupp är ni intresserade av att utbilda

  (kryssa i alla alternativ som är relevanta)

  Öppen inbjudan till olika målgrupperFörskolan eller motsvarandeSkolan eller motsvarandeSocialtjänsten eller motsvarandeKultur och fritid eller motsvarandeSamhällsbyggande instanser eller motsvarandeElevhälsan eller motsvarandeHälso- och sjukvården eller motsvarandeKommunövergripandeRegionövergripandeLänsövergripandeStatliga aktörerAndra

  Ungefär hur många är ni intresserade av att utbilda?

  Max 20 personer20-40 personer40-100 personer100 + personerÖppen inbjudan i lokal med plats för max antal personerAnnat

  Vilken typ av utbildning är ni intresserad av?

  HalvdagsutbildningHeldagsutbildningFördjupad utbildning vid flertal tillfälleSamma utbildning vid flertalet tillfällen för olika deltagare/verksamheterSkräddarsytt utbildningspaket för olika målgrupperAnnat

  Ungefär när i tid är ni intresserad av en utbildning?s

  Övrigt

  Vill du inte godkänna policyn kan du skriva direkt till info@rattighetsfokus.se utan att använda formuläret.