Rätt lätt 2 - Om barnets rättigheter (Svenska)

ISBN 9789198227918

Inspirerande bok om barnets rättigheter för låg- och mellanstadiet eller motsvarande språkkunskaper.

Bokrea 50 kronor! (ordinarie pris 100 kr) (inklusive moms).

Frakt tillkommer

Beställ

Boken går även att beställa på t.ex Bokinfo, Läromedia, Adlibirs eller Bokus.

Bjud in barn till en livfull diskussion om barnets rättigheter i vardagen!

– Passar för enskilt arbete, grupparbete och diskussion

– Ökar förståelsen för barnets rättigheter i skolan, hemmet och på fritiden

– Knyter ihop barnkonventionen med skolans värdegrund och läroplan

– Inkluderar mångfald, genus och funktionsnedsättning

Om boken

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter handlar om barnets rättigheter i vardagen. Syftet är att ge en ökad kunskap om de rättigheter som finns i barnkonventionen. Boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen. Den handlar dels om vad rättigheterna innebär för varje barn, dels om barnens gemensamma ansvar för varandras rättigheter. Frågor runt rättigheterna bjuder in till fördjupning som passar bra för enskilt arbete, grupparbete eller reflekterande diskussion.

I boken presenteras 16 barnrättsområden som barnets rätt att få vara sig själv, att få tänka och tro som man vill, samt jämställdhet. Boken tar även upp rättigheter för barn med funktionsnedsättning och för barn som kommer till Sverige. Vidare presenteras rätten till utbildning, information, lek, fritid och kultur. Boken tar också upp rättigheter som rör hälsan, uppväxten och familjen samt att ingen får slå eller skada ett barn.

Rätt lätt 2 – om barnets rättigheter bidrar till en ökad förståelse för alla barns rättigheter i skolan, i hemmet och på fritiden. Den passar bra på låg- och mellanstadiet samt för personer med motsvarande språkkunskaper.

Exempel på bokens innehåll

Författare och illustratör

Boken är författad av Susann Swärd, verksamhetschef för Rättighetsfokus, som arbetar för att alla, oavsett ålder, ska kunna förstå vilka de mänskliga rättigheterna är och hur de berör oss i vår vardag. Bilderna är gjorda av illustratören Tina Landgren, som på ett livsbejakande och fantasifullt sätt förmedlar rättigheterna med humor och träffsäkerhet. De har ett tydligt rättighetsperspektiv som inkluderar mångfald, funktionsnedsättning, jämställdhet och jämlikhet.