Handböcker

Barnkonventionen om föräldraskap – Ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete, 44 sidor. 200 kr.
Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa, 96 sidor. 300 kr.
Barnkonventionen – en kortfattad vägledning, 12 sidor. 50 kr.

Affischer

1A: Vit affisch i nummerordning A2-format (59,4 x 42 cm) 100 kr

1B: Vit affisch i nummerordning A3-format (42 x 29,7 cm) 85 kr

Frakt tillkommer

1C: Svart affisch i nummerordning A2-format (59,4 x 42 cm) 100 kr

1D: Svart affisch i nummerordning A3-format (42 x 29,7 cm) 85 kr

Frakt tillkommer

2A: Vit affisch med rättighetsområden A2-format (59,4 x 42 cm) 100 kr

2B: Vit affisch med rättighetsområden A3-format (42 x 29,7 cm) 85 kr

Frakt tillkommer

2C: Svart affisch med rättighetsområden A2-format (59,4 x 42 cm) 100 kr

2D: Svart affisch med rättighetsområden A3-format (42 x 29,7 cm) 85 kr

Frakt tillkommer

3A: Vit affisch rättighetsområden i ett hjärta 50 x 50 cm 100 kr

Frakt tillkommer

3B: Svart affisch rättighetsområden i ett hjärta 50 x 50 cm 100 kr

Frakt tillkommer

Böcker

Rätt lätt 1 - Svenska
Rätt lätt 1 - Svenska/Arabiska
Rätt lätt 1 - Svenska/Somaliska
Rätt lätt 2 - Svenska

Kontaktuppgifter

Leveransuppgifter

Fakturauppgifter

Samma som ovanAnnan fakturaadress

Fakturareferens

Vill du inte godkänna policyn kan du skriva direkt till info@rattighetsfokus.se utan att använda formuläret.