Handböcker

  Barnkonventionen om föräldraskap – Ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete, 44 sidor. 200 kr.
  Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa, 96 sidor. 300 kr.
  Barnkonventionen – en kortfattad vägledning, 12 sidor. 50 kr.

  Affischer

  1A: Vit affisch i nummerordning A2-format (59,4 x 42 cm) 100 kr

  1B: Vit affisch i nummerordning A3-format (42 x 29,7 cm) 85 kr

  Frakt tillkommer

  1C: Svart affisch i nummerordning A2-format (59,4 x 42 cm) 100 kr

  1D: Svart affisch i nummerordning A3-format (42 x 29,7 cm) 85 kr

  Frakt tillkommer

  2A: Vit affisch med rättighetsområden A2-format (59,4 x 42 cm) 100 kr

  2B: Vit affisch med rättighetsområden A3-format (42 x 29,7 cm) 85 kr

  Frakt tillkommer

  2C: Svart affisch med rättighetsområden A2-format (59,4 x 42 cm) 100 kr

  2D: Svart affisch med rättighetsområden A3-format (42 x 29,7 cm) 85 kr

  Frakt tillkommer

  3A: Vit affisch rättighetsområden i ett hjärta 50 x 50 cm 100 kr

  Frakt tillkommer

  3B: Svart affisch rättighetsområden i ett hjärta 50 x 50 cm 100 kr

  Frakt tillkommer

  Böcker

  Rätt lätt 1 - Svenska
  Rätt lätt 1 - Svenska/Arabiska
  Rätt lätt 1 - Svenska/Somaliska
  Rätt lätt 2 - Svenska

  Kontaktuppgifter

  Leveransuppgifter

  Fakturauppgifter

  Samma som ovanAnnan fakturaadress

  Fakturareferens

  Vill du inte godkänna policyn kan du skriva direkt till info@rattighetsfokus.se utan att använda formuläret.