Barnkonventionen om föräldraskap – Ett fördjupningsmaterial för föräldrastödsarbete

Detta fördjupningsmaterial är till för dig som arbetar med föräldrastöd på olika sätt. Barnkonventionen blev lag 1/1 2020 och alla som arbetar med och för barn behöver förstå hur den påverkar ens uppdrag.

Bokrea 100 kronor! (Ordinarie pris 200 kronor.) Inklusive moms.

Frakt tillkommer

BESTÄLL

Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent konkret i det dagliga arbetet. För att skapa en fördjupad förståelse inkluderar detta material därför de tolkningar som FN:s Barnrättskommitté har gjort av innehållet i barnkonventionen genom 24 Allmänna kommentarer, samt UNICEF:s handbok om implementeringen av barnkonventionen. Det är inte rimligt att förvänta sig att yrkesverksamma som arbetar med föräldrastöd har tid att läsa igenom alla dessa dokument och sålla ut det som är relevant just för dem. Detta fördjupningsmaterial bidrar därför med en lättillgänglig och strukturerad information om vad barnkonventionens artiklar innehåller i relation till föräldrastöd.

Familjen är nyckeln till barnets välfärd och föräldrar har rätt till stöd i sitt föräldraskap. Alla som arbetar med föräldraskapsstöd är oerhört viktiga för att stötta föräldrar och vårdnadshavare så att de förstår, prioriterar, respekterar, skyddar och säkerställer barnets rättigheter i vardagen. Ett barnrättsbaserat stöd till föräldrar och vårdnadshavare kräver i sin tur en god förståelse för barnets rättigheter och barnkonventionen som lag. Detta fördjupningsmaterial önskar bidra till en ökad förståelse för hur föräldraskap och barnkonventionen relaterar till varandra.

Författare: Susann Swärd
Illustratör: Tina Landgren
ISBN: 9789198227963
Boken är på 44 sidor i A4-format