Metodstöd

Metodstöd för det praktiska arbetet med barnets rättigheter.

Översikt över Barnkonventionen

En översiktlig presentation av barnkonventionens alla artiklar fördelade på rättighetsområden samt tvärgående barnrättsperspektiv som alltid måste beaktas. 

Översikt barnkonventionen (PDF)

Barnrättshanden

De fyra grundprinciperna i barnkonventionen, tillsammans med de två genomförandeprinciperna, förklarade på ett pedagogiskt sätt genom barnrättshanden.

Barnrättshanden (PDF)

Barnrättsvågen

Dynamiken i ett barnrättsbaserat tankesätt utifrån de fyra grundprinciperna och de två genomförandeprinciperna i barnkonventionen, samt andra berörda artiklar.

Barnrättsvågen (PDF)

Barnrättsbaserat beslutsunderlag

Med barnkonventionen som lag blir det viktigt att dokumentera att besluts har föregåtts av en prövning av barnets bästa och en konsekvensanalys av barnets rättigheter relaterade till beslutet. Nedan finns ett förslag på vilka frågor som kan vara bra att ha besvarat inför beslut som rör barn och unga.

Barnrättskonsekvensanalys

Region Kronobergs barnrättsbaserade beslutsunderlag